top of page

Odborné školenie vodárenských pracovníkov

Na základe našich dlhoročných skúseností z oblasti vodárenstva a trasovania inžinierských sietí by sme vás radi pozvali na odborné školenie vodárenských pracovníkov, ktorí aktívne vyhľadávajú úniky vody pomocou detekčných prístrojov a technológií RÔZNÝCH ZNAČIEK, trasujú inžinierske siete a podieľajú sa na znižovaní strát pitnej vody z distribučnej siete.

29. - 31.5.2024
HOTEL TERMÁL VYHNE
VYHNE 249

966 02 VYHNE
 

Uzávierka prihlášok bude 23.4.2024

Hlavné témy

Podrobná analýza suchých výkopov (prečo sa to stáva)

5.jpg

Prácu s prístrojmi rôznych značiek pre detekciu úniku vody

act_Aquaphon_A200_draufsicht_1.jpg

Práca s prístrojmi pre správnu lokalizáciu svojej trasovanej inžinierskej siete

act_ut9000_baustelle.jpg

Od A – Z postup pre úspešnú lokalizáciu úniku

act_secorrphon_ac_200_rt_200_korrelation_alternative_rgb.jpg

Zaujímavé postrehy a skúsenosti z terénu odborných pracovníkov

act_rt_200_um200_rgb.jpg

Individuálny prístup v prípade potreby alebo nejasnosti

Image by Desola Lanre-Ologun

Praktické ukážky s prístrojmi priamo v teréne na inžinierskej sieti

act_ut9000_display_2.jpg

Prezentácia prístrojov značky SEWERIN a ďalších

act_secorrphon_ac_200_draufsicht_rgb.jpg

Dôležité informácie

 • Cena školenia je: 80€ + 20% DPH a cena služieb spojených so školením je: 420€ + 0% DPH.

 • Záväznú prihlášku prosím poslať na adresu lukas.zelenicky@linecontrol.sk (firma, počet osôb + mená osôb) v dostatočnom predstihu z dôvodu obmedzenej kapacity školenia

 • Uzávierka prihlášok bude 23.4.2024

 • Podľa § 65 zákona o DPH za služby spojené so školením sa neuplatňuje DPH. (ubytovanie, strava a pod.)

 • Forma úhrady za školenie bude prevodom na účet na základe faktúry, ktorú vystavíme po školení.
   

Storno podmienky

 • Prosím uvedomte si, že zrušenie rezervácie na školení v neskorom termíne nie je možné ani pre nás a preto sú v podmienkach školenia aj STORNO podmienky.

 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 7.5.2024, budeme vám účtovať 20% z celkovej sumy školenia.

 • Ak zrušíte vašu prihlášku po dátume 15.5.2024 alebo ak sa bez predchádzajúceho zrušenia prihlášky na školení vôbec nezúčastníte, budeme vám účtovať 100% z celkovej sumy školenia.

 • Registráciou na školenie zákazník potvrdzuje, že sú mu hore uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na
tel. čísle 
+421 911 834 564 alebo
emailom
lukas.zelenicky@linecontrol.sk

Tešíme sa na vás!

majo.jpg

Mgr. Marián Zelenický

lukas.jpg

Lukáš Zelenický

termal-logo-2022.png

HOTEL TERMÁL VYHNE
VYHNE 249

966 02 VYHNE
www.termalvyhne.sk

20201120221242_6f2yij.jpg
bottom of page