top of page

VARIOTEC 480/460/450/400 EX

Cenově zajímavý, plně  profesionální detektor.

Výborný poměr cena/výkon

Na přání lze vybavit etanovou analýzou

Detekce metanu, kyslíku či oxidu uhelnatého

Široké spektrum využití

Paměť pro uložení jednotlivých měření

Nevýbušné provedení

USB port pro stažení a analýzu dat na PC

Výkonné čerpadlo pro kontrolu všech druhů plynovodů

Rychlý

Speciálně upravená kobercová sonda zaručuje ještě rychlejší reakci přístroje na případnou přítomnost plynu.

Kompaktní

Všechny komponenty sbalíte pohodlně do speciálního kufru, který můžete připojit do elektrické sítě a přístroj nabíjet přímo v něm.

Jednoduchý

Ovládání a práce s přístrojem je díky jedinému otočnému joysticku a trojici funkčních kláves vážně jednoduchá.

VARIOTEC® 480 EX

Plně profesionální detektor za přijatelné pořizovací a provozní náklady

Řada VARIOTEC® 4x0 je cenově dostupnou variantou a řešením pro provádění všech činností spojených s provozem a údržbou distribučních sítí plynu. Navíc je kompatibilní i se starším příslušenstvím výrobce SEWERIN, a tak v případě upgrade zařízení není vždy nutné pořizovat kompletní novou sadu.

 

Modely 480 EX a 460 EX mohou být navíc vybaveny etanovou analýzou pro rozlišení zemního a bahenního plynu. Kromě základního modelu 400 EX mohou být navíc všechny modely vybaveny příplatkovým senzorem kyslíku pro ještě lepší výsledky při lokalizaci místa poruchy či ochraně osob před kyslíkovou nedostatečností.

 

Proč zvolit řadu VARIOTEC 4xx?

 

Je ergonomická

 

 • Inovativní koncept ovládání - kombinace otočného ovladače, kláves a průvodce menu

 • Velký, podsvětlený displej

 • Napájení pomocí 4 vyměnitelných akumulátorů nebo baterií

 • Rychlonabíjení během 4 hodin do plného stavu běžným síťovým adaptérem nebo s využitím nabíjecího adaptéru TG8

 • PC komunikace skrze USB port

   

Je efektivní

 

Struktura menu, kde si uživatel vybírá režim měření podle činnosti je velmi jednoduchá a rychle přejde pod kůži. Žádné složité nastavování přístroje, ale zapnutí a okamžitá práce s přístrojem. Rozumné pořizovací a provozní náklady

 

Pracuje s kvalitními senzory

 

 • polovodičová čidla s vysokou citlivostí a rychlou reakcí

 • tři volitelné varianty elektrochemických čidel

 • etanová analýza (volitelné)

   

Podléhá nejvyšším standardům

 • EX ochrana: TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4 Gb IIC při použití ochranného obalu TG8

 • Měření výbušnosti prostředí: BVS 09 ATEX G 001 X N1, PFG 08 G 002 X (pouze pro VARIOTEC 480 EX a 450 EX)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace: Kontrola odsávání povrchu

 • Měření nízkých koncentrací z povrchu, zpravidla nad či v blízkosti vedení pod zemí uloženého potrubí.

 • Příklad: Kontrola těsnosti podzemních plynovodů

 

Aplikace: Měření v domě

 • Měření nízkých koncentrací v budovách na vnitřních instalacích.

 • Příklad: Měření a lokalizace úniků na domovních rozvodech plynu.

 

Aplikace: Kontrola bezpečnosti pracovního prostředí (Výstraha %DMV a Výstraha ExTox)

 • Monitoring a ochrana osob při práci na plynárenských zařízeních či při vstupu do šachet či jiných prostor, kde může docházet k hromadění nebezpečných plynů.

 • Příklad: Práce v regulačních stanicích, šachtách, opravách plynárenských zařízení či při příjezdu na místo s hlášením úniku plynu.

 

Aplikace: Kontrola dutých prostor

 • Měření koncentrace plynu v místech s možností jeho hromadění.

 • Příklad: Šachty, poklopy a jiné.

 

Aplikace: Měření v sondách

 • Určení přesné hranice výskytu plynu při lokalizaci úniku a jeho následná klasifikace.

 • Příklad: Určení velikosti úniku plynu v zemi.

Aplikace: Měření koncentrace

 • Měření koncentrace plynu až do 100 Vol.%.

 • Příklad: Zaplynění či odplynění potrubí.

Aplikace: Etanová analýza

 • Rozlišení hlavních složek plynu (metan, etan, propan) pro identifikaci, zda se jedná o únik z plynovodu nebo důsledek např. zahnívání.

 • Příklad: Rozlišení zemního a bahenního plynu.

 

Může mít etanovou analýzu

Skupina produktů VARIOTEC napomáhá uživatelům při vyhledávání úniků na plynovodech. Pro snížení počtu nákladných výkopů je třeba jasně identifikovat, zda se opravdu jedná o plyn unikající z plynovodu. Přesná lokalizace místa úniku také snižuje náročnost výkopových prací.  Zařízení řady VARIOTEC nabízejí v této oblasti zcela nové možnosti. Pokud se koncentrace plynu rozprostře po velké ploše, je obtížné přesně identifikovat přesné místo úniku.

 

Často se plyn nahromadí pod zpevněným povrchem a rozšíří se do velkých vzdáleností. Volitelný senzor pro měření koncentrace kyslíku zobrazuje jeho minimum současně se zobrazením maximální koncentrace metanu. Tato oblast s minimální koncentrací kyslíku, která má menší plochu než plocha s výskytem maxima metanu, umožňuje dále zpřesnit lokalizaci. Integrovaný detektor etanu umožňuje pomocí jednoduché analýzy rozlišení zemního a bahenního plynu. Pro provedení analýzy není třeba žádného dalšího příslušenství nebo speciálně proškolené obsluhy.

 

VARIOTEC 480/460 EX naviguje uživatele prováděním analýzy k zřetelným výsledkům. Výsledek lze uložit do přístroje a pomocí USB přenést do PC.

 

Měření koncentrace kyslíku pro lepší lokalizaci místa poruchy

Pokud v nějakém místě uniká plyn z potrubí už delší dobu, může být i po navrtání sondážních otvorlů složité lokalizovat přesně místo poruchy. Příplatkový senzor pro měření koncentrace kyslíku zobrazuje měřenou hodnotu pararelně na displeji s aktuální koncentrací metanu. V místě, kde je nejvyšší koncentrace metanu a zároveň nejnižší koncentrace kyslíku se s velkou pravděpodobností bude nacházet netěsnost na potrubí.

 

Příslušenství

 

 • Nabíjecí komponenty

 • Dokovací stanice

 • Přepravní kufr

 • Testovací vybavení a testovací plyny

 • Flexibilní ruční sonda/teleskopická sonda

 • Kónická sonda

 • Zvonová sonda

bottom of page