top of page

Stethophon 04

Kompaktní odposlechové zařízení pro hledání drobných úniků s bezdrátovými sluchátky.

Ideální velikost přesně do ruky

Jednoduché ovládání

Nízká pořizovací cena

Bezdrátové nebo standardní provedení

Možnost připojit půdní mikrofon

Odposlech přípojek nebo vnitřních rozvodů

Jednoduchá filtrace

Srovnání současného a předchozího měření

Bezdrátový

Absence kabelů u bezdrátové verze SDR je nejen přínosem z hlediska komfortu, ale také zlepšuje kvalitu měření.

Mikrofon EM 35

Půdní mikrofon pro hledání drobných úniků například na rozvodech topení uvnitř budov.

Jednoduchý bezdrátový elektroakustický přístroj pro lokalizaci úniků

 

Elektroakustický detekční přístroj Stethophon® 04 je určen pro lokalizaci úniků na vodovodní síti - jeho citlivý piezo snímač dokáže odhalit jakékoliv nestandardní šumy na kontrolovaném úseku potrubí. Mimo standardní verze je nabízen i v bezdrátovém provedení SDR, které dává uživateli naprostou volnost pohybu bez jakéhokoliv omezení kabely, navíc zvuk přenášený do sluchátek není zkreslen nežádoucími vlivy jako například větrem. Práce s přístrojem Stethophon® 04 je vskutku snadná - po zapnutí sluchátek a přístroje dojde k automatickému spojení, uživateli se na displeji zobrazí aktuální naměřená hodnota, která přispívá k objektivnímu srovnání jednotlivých měření, graficky znázorněná úroveň hlasitosti a také nastavení filtrů - to lze zcela individuálně přizpůsobit dle potřeb konkrétního uživatele nebo dle materiálu, na kterém je měření prováděno. Pro zajištění bezpečnosti obsluhy je navíc přístroj vybaven tzv. ochranou sluchu, kdy například při nechtěném sjetí kontaktního trnu z měřícího místa, dojde k okamžitému ztlumení či odrušení tohoto nepříjemného zvuku a v momentě navrácení se na pro lidské ucho únosnou mez hluku ke zpětné aktivaci přenosu zvuku do sluchátek.

 

Kde najde Stethophon® 04 využití?

 • předlokalizace místa úniku na různých typech vodovodního potrubí

 • odposlech přípojky při odečtu vodoměru

 • odposlech a lokalizace poruch na rozvodech tlakového vzduchu

 • lokalizace poruch rozvodech topení

 • kontrola hlučnosti ložisek

 

Charakteristika

 • standardní nebo bezdrátová verze SDR

 • možnost připojit široké spektrum speciálních mikrofonů

 • 8 různých možností nastavení filtrace zvuku

 • funkce ochrany sluchu

 • číselné zobrazení aktuální hodnoty šumu pro objektivní srovnání měření

 • doba provozu cca 8 hodin

 • hmotnost: cca 290 g

 • rozměry (š x v x h): 50 x 228 x 30 mm

 

Obsah balení

 • Stethophon® 04 nebo Stethophon® 04 SDR

 • bezdrátová sluchátka F8

 • nabíjecí adaptér

 • přepravní obal

 • prodlužovací adaptéry ke kontaktním trnům

 

Volitelné příslušenství

 • půdní mikrofon EM 35

 • adaptér pro připojení půdních mikrofonů BO 4/3P-4

bottom of page