top of page

SeCorrPhon AC 200

Kombinace korelátoru

a akustického přístroje

profesionální - flexibilní - inteligentní

KORELÁTOR

Maximálně jednoduché ovládání

Ergonomické tvarování pro leváky i praváky

Speciální funkce pro měření na plastech

Hydrofony pro ještě lepší výsledky měření

Pokročilá automatická filtrace

Kvalitní dotykový displej umožňující ovládání v rukavicích

Systém popruhů pro pohodlnou práci

Robustní provedení s vysokou mechanickou odolností

ODPOSLECH

Odolný proti vodě a prachu (krytí IP 67)

Kompletně bezdrátový

5,7" TFT barevný dotykový displej

Lze připojit až 4 druhy mikrofonů

Graf akustického signálu s možností nastavení individuálních filtrů

Audio přehrávač pro analýzu uložených měření

Možnost kdykoliv přehrát jakékoliv měření

Jednoduché ovládání díky asistenci

Jednoduchý

Maximální důraz je kladen na jednoduchost použití. Stačí pár kroků v průvodci a výsledek měření je k dispozici.

Filtrace

Pokročilé možnosti filtrace v přijímači a na snímačích umožňují dosáhnout lepších výsledků než kdykoliv předtím.

Hydrofony

Pomocí hydrofonů můžete dosáhnout výrazně lepších výsledků v obtížných situacích.

Extrémně citlivý

Perfektní citlivost piezo snímačů nové generace vám umožní najít i ty nejmenší a špatně slyšitelné poruchy.

Robustní

Robustní provedení všech nástrojů zaručuje maximální odolnost i v těch nejtěžších podmínkách.

Inteligentní

Součástí mikrofonu jsou LED světla, díky kterým je orientace a umístění snímače jednodušší např. v hlubokých šachtách.

Kompaktní

Všechny komponenty lze umístit do speciálně navrženého kufru, odkud je můžete nabíjet všechny najednou.

SeCorrPhon AC 200 je multifunkční detektor úniků, který nabízí tři funkce v jednom: předlokalizaci, vyhledávání úniků a korelaci. Chytrá kombinace těchto procesů v jednom systému vám umožňuje s jistotou lokalizovat místo úniku bez ohledu na okolní podmínky. Pouhými několika dotyky prstů můžete rychle a jednoduše přepínat mezi různými aplikacemi.

Princip akustické detekce úniků vody

Voda vytékající z potrubí v místě úniku způsobuje vibrace materiálu potrubí. Tyto vibrace se přenášejí potrubím a lze je snímat jako šum i na vzdálených místech na potrubí, jako jsou  například armatury. Současně se vibrace šíří i půdou a na povrchu je lze opět snímat jako velmi potlačený šum. Systém SeCorrPhon je pro vás v případě vyhledávání únik u skvělým společníkem, protože převádí tyto vibrace do spektra rozeznatelného lidským sluchem a současně pořízené signály zaznamenává a zobrazuje jejich intenzitu a frekvenci.

Předběžná lokalizace úniků

Použijte nosnou tyč TS 200 připojenou k mikrofonu TM 200 a přiložte ji k armatuře pro vyhodnocení intenzity šumu. Porovnáním jednotlivých hodnot a jejich správnou interpretací můžete spolehlivě určit úsek potrubí, na kterém se pravděpodobně nachází porucha.

Lokalizace úniků

Ověřte hodnoty šumů u identifikované části potrubí pomocí půdního mikrofonu BM 200 (pro zpevněné povrchy) nebo BM 230 (pro nezpevněné povrchy). Připojte nosnou tyč TS 200 k půdnímu mikrofonu a provádějte s ní měření nad potrubím v krátkých rozestupech. Akustický signál a hodnoty intenzity zobrazené na displeji snadno identifikují, kde leží maximum. Únik je tak detekován s dostatečnou přesností pro provedení úspěšného vykopu.

Princip korelace

Pro lokalizaci úniků pomocí korelátoru je třeba snímat šum způsobený poruchou na dvou armaturách (např. šoupatech nebo

hydrantech) současně. Extrémně citlivé mikrofony snímají šum z armatury, vysílač je odešle do přijímače - korelátoru - který určí

časový rozdíl, tedy prodleva mezi tím, kdy šum dorazí k oběma měřícím bodům. Korelátor následně vypočte přesnou polohu úniku

vycházející na zadané délce, materiálu a průměru potrubí.

Srovnání korelační a akustické metody vyhledávání úniků

Korelační metoda je od základu jiná než konvenční akustické metody vyhledávání úniků: namísto systematického měření na armaturách (předlokalizace) a následného měření s půdním mikrofonem v jednom místě se provádí měření současně na dvou armaturách. Při akustickém vyhledávání úniků obsluha porovnává a vyhodnocuje odposlechnuté šumy. Tuto techniku lze využít v mnoha síťových strukturách, ale výsledek vždy závisí na lidském sluchu a, do značné míry, na zkušenostech obsluhy. Detekce úniků pomocí korelace, naproti tomu, poskytuje přesné hodnoty měření - bez závislosti na sluchu obsluhy a bez vlivu okolního rušení.

Spolehlivé a přesné vyhledání poruchy

Profesionální:

 

Uživatelské rozhraní přístroje SeCorrPhon AC 200 je navrženo tak, aby bylo jasné a logické. Je v něm dostupná spousta extra

funkcí pokrývající všechny možné scénáře při vyhledávání úniků. Velmi kvalitní piezo mikrofony s frekvenční odezvou optimalizovanou speciálně pro detekci úniků a digitální zpracování signálu umožňují dosahování mimořádných akustických vlastností.

Díky excelentní kvalitě zvuku a minimalizaci rušivých šumů můžete spolehlivě identifikovat a lokalizovat únik i v případě, že je

poruchový šum velmi slabý nebo silně rušený. Stiskem tlačítka nastaví SeCorrPhon AC 200 filtry šité na míru stávajícímu šumu a automaticky vybere správný frekvenční rozsah. Alternativně můžete nastavení provést i ručně podle vlastního sluchu aby došlo ke zvýraznění poruchového šumu. Tím je zajištěna vaše plná koncentrace na šum poruchy bez rušivých vlivů okolí. Navíc máte možnost zaznamenat poruchový šum pomocí integrovaného audio přehrávače a porovnat jednotlivé šumy mezi sebou. Zaznamenané šumy můžete použít pro tréninkové nebo předváděcí účely nebo pro vytvoření databáze poruchových šumů, kterou můžete využít pro lepší vyhodnocení úniků v terénu

Flexibilní:
 

Zařízení vše v jednom: předlokalizace, vyhledávání úniků a korelace. Chytrá kombinace těchto metod v jednom zařízení vám

umožňuje spolehlivě najít přesné místo úniku bez ohledu na okolní podmínky. SeCorrPhon AC 200 doporučujeme pro všechny uživatele, kteří chtějí vyhledávat úniky vody na profesionální úrovni, protože umí zastat všechny každodenní situace při lokalizaci. Může jednoduše změřit sekce potrubí rozdílných délek, materiálů i průměrů.

Při akustické detekci je na velkém čitelném 5,7" displeji zobrazena aktuální intenzita šumů ve formě grafu i jako číselná hodnota. Současně jsou zobrazeny i předchozí hodnoty pro lepší srovnání jednotlivých měření, a také aktuální frekvenční analýza šumu.

Inteligentní:

Sofistikovaný firmware v přístroji SeCorrPhon AC 200 umožňuje, aby byla celá měřící sekvence prakticky zcela automatická. Jakmile

jsou jednou zadány údaje o potrubí a měření je spuštěno, jsou všechny další kroky provedeny bez nutnosti zásahu obsluhy. Snímané šumy jsou konstantně analyzovány na pozadí a je zvoleno optimální nastavení filtrů. SeCorrPhon AC 200 navádí uživatele skrze různé aplikace pomocí instrukcí. To znamená, že i méně zkušený uživatel, nebo uživatel, který se zařízením pracuje pouze občas, jej

může úspěšně a spolehlivě využívat.

SeCorrPhon AC 200 nezávisle optimalizuje výsledky měření automatickým výběrem vhodných filtrů - bez nutnosti zásahu obsluhy.

Současně lze nastavení filtrů zadat i manuálně. Jedinečnou vlastností korelátoru je jeho zaměření na výsledek a uživatelsky

přívětivé zobrazení výsledků měření. Je zvýrazněna konkrétní informace o poloze úniku, namísto nutnosti komplexního

vyhodnocení křivek. Kvalita výpočtu zobrazená na displeji informuje konstantně v průběhu měření obsluhu o tom, jak spolehlivé

výsledky měření jsou. Díky maximální koncentraci na výsledek může obsluha ihned provádět další kroky, jako například potvrdit

polohu úniku akustickými nástroji.

SeCorrPhon systém – komponenty pro akustickou lokalizaci úniků vody

Jediná nosná tyč TS 200 představuje zásadní změnu v konceptu systému AQUAPHON. Ať už provádíte předlokalizaci nebo dohledáváte přesné místo úniku – vždy vám stačí jediná nosná tyč TS 200, ke které připojíte všechny druhy dostupných mikrofonů. Navíc díky velkokapacitní Li-Ion baterii není problém celodenní práce. A když už se vybije, jednoduše tyč uložíte do přepravního kufru a společně s dalším příslušenstvím nabijete do plného stavu za pouhé 4 hodiny.

 

Při provádění předlokalizace oceníte mikrofon TM 200 – měření úrovně šumu na jednotlivých kontaktních místech umožňuje díky opravdu širokému frekvenčnímu rozsahu zachytit jak nízkofrekvenční šumy na nekovových vedeních, tak také dobře slyšitelné vibrace na potrubí kovovém. Kontaktní trn lze navíc libovolně prodlužovat a dosáhnout tak i na opravdu hluboko uložená a špatně dostupná šoupata. S přesností kontaktu na uzávěru navíc v tmavých místech pomůže dvojice LED, ovládaná přímo z testovací tyče.

Půdní mikrofon BM 200, určený speciálně pro zpevněné povrchy vychází z klasické, pro firmu Sewerin typické, robustní konstrukce. Bezchybný kontakt s povrchem zajišťuje dotykový mechanismu, který odolává i drobným otřesům.

 

Uplatnění pro půdní mikrofon BM 230 najdeme na všech nezpevněných površích, přičemž patřičnou stabilitu zajišťuje dodávaná trojnožka. V případě dobrých podmínek lze navíc na mikrofon upevnit kontaktní trn, který při zapíchnutí do měkké půdy zajistí ještě lepší snímání šumů z potrubí.

SeCorr® system – systémové komponenty a příslušenství

Vysílače RT 200 s výkonem 500 mW vytvářejí spolehlivý komunikační kanál. Umožňují nerušený přenos dat i na měřených úsecích dlouhých stovky metrů. Vysílače RT 200 se spustí jakmile k nim připojíte konektor kabelu snímacího mikrofonu. Tři rozdílná frekvenční pásma umožňují plné zpracování šumu předtím, než bude přenesen. To znamená, že vysílač RT 200 může být nastaven na široké rozpětí trubních materiálů a sekcí. Funkce mikrofonu jako svítilny může být aktivována tlačítkem na membránové klávesnici.

Mikrofon UM 200 pro snímání poruchových šumů s širokým rozsahem frekvenční odezvy a extrémní citlivostí v nízkém frekvenčním pásmu. Díky tomu je s UM 200 zaznamenat i nejnižší úrovně šumů, obzvláště na plastových potrubích. Propojovací kabel je navržen tak, aby odolal i vysokému mechanickému namáhání. Tím je zaručeno. že bude sloužit po dlouhou dobu i v těch nejtvrdších podmínkách. Vysoce kvalitní konektor a extrémně silný kontaktní adaptér dělají z mikrofonu UM 200 univerzální profesionální nástroj.

Odolný systémový kufr má prostory navržené pro uložení všech komponent systému. Přijímač C 200, dva vysílače RT 200 a dva snímací mikrofony UM 200 stejně jako veškeré volitelné příslušenství lze v kufru uložit aby byla zajištěna jejich bezpečná přeprava. Všechny komponenty lze nabíjet i v zavřeném kufru na dílně, nebo při přepravě ve vozidle.

Hydrofony HY 200 dělají ze SeCorr® navíc excelentní měřící zařízení pro velká přepravní potrubí a měření na dlouhých úsecích se vzdálenými kontaktními body. Tím, že jsou nainstalovány přímo do vodního sloupce, nesnímají hydrofony šum, který se šíří potrubím ale spíše šumu, který se šíří přímo vodou v potrubí. Hydrofony HY 200 jsou extrémně citlivé obzvláště na šumy v nízkém frekvenčním pásmu, daleko pod úrovní slyšitelnosti. Touto cestou perfektně doplňují systém SeCorr® při použití na sítích z plastů. Set je umístěn ve speciálním plastovém kufru, společně s komponenty jako jsou adaptéry pro umístění v podzemních hydrantech a propojovacími kabely, aby byly vždy při ruce.

bottom of page