top of page

SeCorrPhon
AC 06

Kombinace korelátoru a elektroakustického odposlechového zařízení.

Rychlý a jednoduchý korelátor

Vysoký vysílací výkon až 500 mW

Speciální funkce pro měření na plastech

Automatická detekce typu mikrofonu

Funkce ochrany sluchu

Široké možnosti nastavení filtrace

Možnost měřit i s jedním snímačem

Dosah signálu až 2 km z každého vysílače

Koherenční analýza s optimálním

nastavením filtrů

Rychlý průvodce pro standardní měření

Zobrazení hodnoty posledních dvou měření

Možnost analýzy výsledků měření na počítači nebo notebooku

Jednoduchost

Rychlý a velmi jednoduchý korelátor - stačí pár stisků k okamžitému výsledku.

Připraven na plasty

Možnost nastavit nižší frekvenční spektrum pro plastová potrubí přímo na vysílačích.

Vysoký výkon

Vysílací výkon 500 mW k spolehlivému přenosu dat na velké vzdálenosti a přes terénní překážky.

Perfektní citlivost

Díky extrémně citlivým mikrofonům snadno dohledáte i velmi špatně slyšitelné poruchy.

Co je to korelace?

Jde o odhalení úniků vody na tlakových rozvodech pomocí počítačového výpočtu. Materiálem potrubní sítě se rozléhají poruchové šumy přímo z místa úniku, které dolehnou na kontaktní body (šoupata, hydranty, ventily) s různou časovou prodlevou. Tato prodleva je závislá na vzdálenosti kontaktního bodu od místa úniku.

 

Na kontaktních bodech umístěné citlivé mikrofony detekují šumy na potrubní síti a rádiovým vysílačem je posílají do vyhodnocovací jednotky, která vypočítá časovou prodlevu.

 

K přesné lokalizaci úniku je pak potřeba výpočet obsahující informace o materiálu, průměru a délce kontrolovaného úseku potrubí.

 

Proč korelace?

Na klasickou elektroakustickou lokalizaci má negativní vliv intenzita okolních rušivých zvuků, ty však neovlivňují průběh korelace. Výsledky měření tak nejsou ovlivněny okolním hlukem, tudíž je možné měření provádět i na dopravně vytížených úsecích v průběhu dne, kdy využití elektroakustické detekce není vhodné či možné. Na přesnost měření nemá vliv hloubka uložení, povrch, typ půdy, ani rušivé faktory jako vítr a déšť. Garantovaná kvalita výsledků měření nezávisí na sluchu ani zkušenosti obsluhující osoby, ale je zaručena perfektními možnostmi uživatelsky komfortního korelátoru.

 

Proč odposlech?

 

V případě vzniku poruchy na vodovodním potrubí, začne voda unikat vysokou rychlostí do okolního prostředí, což má za následek vibrace materiálu v místě poruchy

 

Takové vibrace či zvuk se přenášejí potrubím a půdou a je možné je odposlouchávat pomocí přístroje AQUAPHON A 100, popřípadě lze snímat šumy na kontaktních místech typu různých šoupat a uzávěrů.

Jak začít?

 

Prvotnímu zjištění možného místa úniku se říká předlokalizace, jež se provádí pomocí tzv. testovací tyče a kontaktního trnu. Tento se postupně přikládá na jednotlivá kontaktní místa sítě (uzávěry, šoupata atd.) Šum, který vzniká v místě poruchy, se rozléhá materiálem potrubí do velkých vzdáleností, pomocí předlokalizace tak lze zmenšit oblast hledání na základě stoupající hodnoty poruchového šumu.

Proč dvě metody?

 

Jelikož každá metoda má své pro a proti, pokud se použijí společně, je mnohem vyšší pravděpodobnost exaktního určení místa poruchy. Předlokalizací lze vymezit určitý úsek, na kterém se může nacházet únik. Následně lze korelací určit velmi přesně místo úniku, které je vhodné ověřit elektroakustickou metodou za použití jednoho z dodávaných půdních mikrofonů.

 

SeCorrPhon AC 06 umožňuje používat obě metody současně.

bottom of page