top of page

PipeCommander

Pokročilý software pro plnohodnotnou inspekci kanalizace.

Databáze zákazníků a projektů

Real-time titulkovač

Kompletně v českém jazyce

Dle aktuálně platných norem

Ovládání kamery pomocí makro funkcí

Tvorba protokolů

Digitalizace snímků i videa

Napojení na GPS

Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti CCTV inspekce jsme vnesli i do nejnovějšího vyhodnocovacího softwaru - PipeCommanderu.

 

Kromě základních funkcí přináší software také řadu vylepšení a inovací nejen v oblasti používání, ale také při zobrazení informací. Tím je pro uživatele vytvořeno efektivní a flexibilní pracovní prostředí. Modulární koncepce softwaru dovoluje instalovat další komponenty a rozšíření podle potřeby v pozdějších fázích. Program lze díky tomu přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele.


Včetně katalogu zkratek podle EN-13508-2

 • Do programu lze zahrnout také katalogy jiných zkratek nebo vlastních formátů. Varianty těchto norem budou neprodleně transformovány našimi softwarovými specialisty a vydány jako update PipeCommanderu.


Výkonná a konfigurovatelná správa klientů & projektů

 

 • Pomocí uživatelsky přívětivého strukturovaného menu lze provádět správu všech údajů o zákaznících. Související projekty společně s daty pořízenými při inspekci jsou propojeny s údaji o zákazníkovi. Současně lze díky přehlednému menu snadno provádět další úkoly, jako je export dat nebo tisk protokolů.


Real-time titulkovač

 

 • Data důležitá pro inspekci jako časová stopa, délka úseku nebo informace o defektu jsou zaznamenána přímo do videozáznamu. Ovládání kamery a vozíku pomoci makro funkcí. Rychlost vozíku nebo pohyb kamery (např. otáčení a švenkování) lze ovládat přímo pomocí předdefinovaných povelů, tzv. makro funkcí. Tato makra lze nastavit v PipeCommanderu pomocí intuitivního rozhraní.


Hardware podporující digitalizaci snímků

 

 • V průběhu inspekce lze ke každé události připojit digitální snímek. Tyto snímky jsou pořízeny speciálním hardware, který zajišťuje jejich vysokou kvalitu.


Hardware podporující digitalizaci videa

 

 • Všechny filmy jsou vytvořeny profesionálním hardware. Tento rekordér umožňuje pořízení videa v těchto formátech: MPEG I, MPEG-4 (H.263) and MPEG II.


Výměna dat přes rozhraní IsyBau 96/2001 a IsyBau 2006

 

 • Data pořízená při inspekci lze přenášet v různých exportních formátech jako IsyBau 96/2001 a IsyBau 2006. Další formáty lze volitelně doplnit.


Vytváření průkazných protokolů a statistik

 

 • Protokoly o inspekci nebo statistiky lze vytisknout nebo vytvořit ve formátu PDF.


Zobrazení dat a záznamů pomocí vlastního přehrávače

 

 • PipeCommander je doplněn také Rausch video přehrávač DPlayer, který lze samostatně předat zákazníkovi společně se záznamem průběhu inspekce a připojenými snímky.


Prohlížeč protokolů a videí

 

 • Projekty lze také předávat společně s prohlížečem PipeCommander. Všechna data (např. měření sklonu a deformací) lze obrazit přímo, anebo v protokolu. Prohlížeč obsahuje také DPlayer jako integrovaný přehrávání videí.


Multi Language uživatelská platforma (přepínání jazykových verzí)

Volitelná rozšíření:

 

 • Měření teploty

 • Měření sklonu

 • Systém pro optické měření úhlů v místě rozdělení nebo ohybu potrubí

 • Měření deformací (ScanCam)

 • Systém pro Bodové měření (měření trhlin)

 • Podpora GPS

 • Navigační modul s 3-D zobrazením průběhu potrubí

 • Přídavný katalog zkratek

 • Přídavné formáty exportu dat

 • Rozšíření modulu tlakových zkoušek

PipeCommander je dostupný jako inspekční software pro použití v měřících vozech a je dostupný i jako kancelářská verze pro následnou administraci procesů a pořízených dat.

bottom of page