Kamera KS 135 Scan – SI umožňuje společně s CCTV inspekčním systémem RCA proline nebo ECO STAR 400 detailní

inspekci šachet včetně přímé dokumentace podle EN13508-2.

 

Kamera je naváděna pomocí teleskopické tyče připojené ke kabelové cívce Elka 600.

  • Kamerový systém s 10x optickým a 12x digitálním zoomem, automatickou clonou a ostřením pro inspekci šachet až do hloubky 8 metrů.

  • Optická inspekce šachet s dokumentací průběhu pomocí modulu pro inspekci šachet v softwaru PipeCommander.

  • Upgrade pro měření prasklin pomocí laseru a precizní zaměření vyústění.

  • Volitelně lze upravit způsob odečítání vzdálenosti ode dna šachty po horní okraj a opačně.

  • Řízení inspekce šachet (kruhové otáčení a švenkování a ovládání kabelové cívky) může být prováděno ručně nebo automaticky.

  • Pozice natočení kamery zobrazená v hodinách v příčném řezu pro inspekci šachet

  • Kamera KS 135 je vybavena nekonečným otočným mechanismem s možností ručního nebo automatického nastavení rychlosti rotace a pozičním senzorem se záznamem dat

  • Pro osvětlení šachty jsou využívány výkonné LED. Čočky pro rozptyl světla na krátko i dálku společně s volitelným přídavným osvětlením zajišťují optimální světelné podmínky při inspekci.

  • Dokumentace pomocí PipeCommander obsahuje také videozáznam ve formátu MPEG 1/2/4 stejně jako digitální obrázky ve formátu JPG.

Nekonečné otáčení

Software pro dokumentaci PipeCommander

Pro RCA proline nebo ECO STAR 400

Perfektní osvětlení prostoru pomocí LED

Měření prasklin pomocí laseru

Do hloubky až 8 metrů

KS 135 Scan - SI

Systém pro kontrolu šachet inspekční kamerou.

Systém pro inspekci šachet KS 135 Scan - SI