top of page

Nasávání vzorku plynu pomocí čerpadla

Až pro dvě odběrná místa

Montáž do rozvaděčového boxu

Pro senzory řady Sens

Široké spektrum měřených plynů

Výstup 4-20 mA

bottom of page