top of page

Čerpadlo pro nasátí vzorku plynu

Analogový výstup

Speciální provedení pro měření bioplynu

Široké spektrum měřených plynů

Jednoduché ovládání a manipulace

Monitoring průtoku plynu

Často je nutné monitorovat koncentrace plynu i v uzavřených procesech nebo v nepřístupných oblastech. Typickými aplikacemi jsou například sledování sil a nádrží, měření zemního plynu nebo zařízení na výrobu bioplynu. Přímé měření v těchto procesech je často nemožné z důvodu nepříznivých aplikačních podmínek, nicméně odběr vzorků z procesního plynu a externího měření je pro proces jako takový velmi žádoucí.


S integrované měřící koncepty řady IMC ExTox nabízí efektivní řešení i pro tyto aplikace. Řada IMC kombinuje všechny potřebné součásti v jednom kompaktním krytu, jenž se umisťuje na stěnu - najdete zde jak čidla, tak přípravu měřeného plynu pomocí regulátorů tlaku a průtoku, tak rovněž vyhodnocovací jednotku. Vysoká flexibilita v možnosti individualizace na míru aplikačním podmínkám vedlaje základem konceptu IMC. Modulární konstrukce jednotek a čidel ExTox přináší nákladově efektivní investici a údržbu.

 

Modul IMC-8D disponuje řídící jednotkou řady ET-8D. Vyhodnocování signálů z jednotlivých měření a následné napojení na řídící systémy je součástí konceptu IMC. Až osm měřicích kanálů umožňuje připojit i externí vysílače bez dalších investic do systému, například pro sledování okolního vzduchu.


Zařízení IMC-8D-Biogas je příkladem řešení monitoringu bioplynových procesů na míru, který vznikl úpravou IMC-8D na základě požadavků zákazníka. Je navržen s ohledem na zvláštní požadavky procesu analýzy bioplynu. Typ IMC-4D-Bioplyn je pak nejmenší dostupný systém. Kromě obvyklých výstupů, jako jsou LED, displeje, analogové výstupy a relé, můžeme jako rozšíření nabídnoutřadu speciálních funkcí, jako například náš vizualizační software ET-View / ET-Diag.

bottom of page