top of page

Combiphon

Akustická lokalizace plastových potrubí.

Připojení na hydrant nebo stěnu potrubí

Dálkové ovládání intenzity

Vhodné pro plastová potrubí bez vodiče

Jednoduchá obsluha

Akustická metoda

V místě s nejvyšší intenzitou se nachází hledané potrubí. Přístroj můžete připojit jak na domovní přípojku přímo v domě, tak na hydrant na hlavním řadu.

Princip lokalizace vedení potrubí pomocí akustické metody

Pokud není plastové potrubí opatřeno signalizačním vodičem, je jeho lokalizace pod zemským povrchem značně komplikované. Existují dvě metody, jak přesnou polohu určit - buď do potrubí nasuneme trasovací prut, který následně připojíme ke zdroji signálu, nebo zvolíme akustickou metodu lokalizace vedení.

Generátor impulsů způsobuje v potrubí vibrace, které se jím nesou a mohou být na povrchu lokalizovány stejně jako poruchy - za použití elektroakustického detekčního přístroje lze v místě s nejvyšší intenzitou určit polohu hledaného vedení.

Dálkově ovládaný Generator G5

Při lokalizaci domovních přípojek se bez nastavení intenzity mechanického působení na potrubí neobejdete. Na větší vzdálenosti je nezbytné zvýšit intenzitu klepání, na kratší je pak lepší používat nižší úrovně, aby nedocházelo k přílišnému rušení.

Domovní plynovodní nebo vodovodní přípojky

Pro lokalizaci používáme tzv. klepač, který je pevně připevněn k potrubí a výraznými, přesto však citlivými a pro potrubí bezpečnými údery vyvolává ve vedení mechanické vibrace. U plynovodních přípojek je přenos zvuku omezen, jelikož voda lépe nese zvuk.

Vodovodní řady

Velká potrubí vyžadují více energie pro vyvolání vibrací. Stopper je instalován skrze hydrant přímo do vodního sloupce, kde vyvolává vibrace, jež se nesou na velké vzdálenosti. Součástí je i dodávaný manometr, který kontroluje intenzitu tak, aby nedocházelo k vyvolávání tlakových rázů.

bottom of page