top of page

Cleaner BASIS
Cleaner COMFORT

Velmi přesné čištění kanalizačních řadů pomocí vysokotlakých systémů.

Cleaner-eins.png

Měření úhlů natočení a náklonu

On-line vykreslení trasy přípojky

Poziční senzor umístěn až za kamerou

Chyba měření méně než 0,5%

Vč. 512 Hz sondy pro měření polohy

Možnost měřit při pohybu vzad i vpřed

Zákres do GIS mapových podkladů

Lepší výsledky díky měření koncových bodů

Revoluční systém trasování přípojky v rámci provádění optické inspekce.

Nový a zcela průkopnický systém pro určení polohy přípojky, a to okamžitě při provádění optické inspekce - přesně takový je systém pro trasování přípojek LATRAS (LAteral TRAcking System). Automatické měření společně s grafickým nákresem polohy je součástí satelitního systému s kamerou KS 60 DB.

Automatické snímání pohybu a polohy.

Elektronika senzoru zaznamenává přesná data o jeho pohybu - tato data jsou nepřetržitě ukládána v rámci provádění inspekce přípojky, díky čemuž je systém neuvěřitelně efektivní, neboť není potřeba věnovat čas dalšímu měření.

Nový rozměr kvality optické inspekce kanalizací.

Díky funkci trasování polohy přípojky se samotná optická inspekce kanalizace dostává na zcela novou úroveň sběru cenných dat - například při hledání nezákonných napojení na stokovou síť.

​​

Rozšíření stávajících systémů o LATRAS - jednoduché díky modulárnímu systému M-série

Modulární systém M-série umožňuje uživateli nejen vybírat z mnoha různých kombinací přesně dle jeho potřeb, nýbrž také kdykoliv v budoucnu systém rozšířit o nové prvky, v tomto případě třeba systém LATRAS.

Technická data

  • poziční senzor umístěn až za kamerou KS 60 DB

  • pohyb vpřed možný také díky tlaku vody proplachovací systému, jež zároveň slouží pro čištění přípojky

  • měření natočení a náklonu

  • měření s chybou menší než 0,5%

  • on-line zakreslení trasy přípojky pomocí programu PicoMaps (možnost vložit poklady ze systému GIS a zakreslovat přímo do nich)

  • záznam pohybu vpřed a vzad

  • zlepšení výsledků pomocí měření koncových bodů

  • lokalizační sonda o frekvenci 512 Hz

  • ovládání pomocí satelitních systémů Rausch

bottom of page